Dnia 9 lutego 2009 r. Panie ze ścieżki opieki nad osobami starszymi wraz
z Akompaniatorem zapoznawały się z funkcjonowaniem kolejnej placówki pomocowej – Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio w Gdyni.

Jest to placówka, w której osoby starsze, przewlekle chore otrzymują profesjonalną pomoc, opiekę i wiarę na dalsze życie. W Centrum Pomocowym znajduje się Zakład Opiekuńczo- Leczniczy (ZOL), Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej, Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Warsztat Terapii Zajęciowej.
Panie ze ścieżki opieki nad osobami starszymi zobaczyły jak wygląda ZOL, zapoznały się z celem zakładu, a przede wszystkim przyjrzały się jak wygląda opieka nad przebywającymi tam pacjentami.
W placówce znajduje się Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, gdzie pacjenci poddawani są kompleksowej rehabilitacji. Bardzo ciekawym miejscem w Centrum Pomocowym jest Warsztat Terapii Zajęciowej. Osoby niepełnosprawne biorące udział w warsztatach mają możliwość rehabilitacji społecznej oraz pozyskania umiejętności niezbędnych do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej.
Kolejnym miejscem, które Uczestniczki projektu mogły zobaczyć był Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Znajdują się tam gabinety fizykoterapeutyczne w których osoby starsze ( i nie tylko) mogą korzystać z różnych zabiegów.

Wiedza, którą Uczestniczki projektu Furtka do nowych możliwości nabyły, pozwoli pokazać osobie starszej jak ważna w jesieni życia jest rehabilitacja i kontakt z drugim człowiekiem oraz jak wygląda opieka nad osobą starszą w przygotowanej do tego placówce.

Składamy serdeczne podziękowanie za życzliwe przyjęcie Pani Dyrektor Jolancie Urbanek oraz Pielęgniarce Oddziałowej- Pani Monice Rosołowskiej.

przygotowała: Katarzyna Gajewska

Projekt Furtka do nowych możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.