Placówkę w Łapinie odwiedziły pierwszaki ze SP z Kolbud i wspólnie z niepełnosprawnymi brały udział w zajęciach.Na początku były zabawy integracyjne z chustą animacyjną a potem podział na grupy i zajęcia w pracowniach terapeutycznych. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia a najbardziej w pracowni ceramiki. Celem zajęć jest spotkanie osób niepełnopsrawnych z pełnosprawnymi, próba wzajemnego zrozumienia oraz przełamanie barier i stereotypów.