W samo południe, w niedzielę 25 lipca, do Szkoły nr 1 w Sopocie, która pełni obecnie rolę ośrodka kolonijnego, przyjechała z wizytą Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej.

Dzieci i młodzież pochodząca z terenów powodziowych mogą wypoczywać w Sopocie dzięki współpracy MEN, Miasta Sopotu oraz CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Spotkanie było okazją do dokonania pewnego podsumowania pomocy, jaką powodzianom nieśli i niosą mieszkańcy i władze województwa pomorskiego.

W sopockiej szkole właśnie trwa drugi turnus (z trzech zaplanowanych). Ze względu na kapryśną pogodę spotkanie odbyło się wewnątrz szkoły.

 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Joanna Cichocka-Gula –  Wiceprezydent Miasta Sopotu – przedstawiając zaangażowanie miasta w niesienie pomocy osobom poszkodowanym. Podkreślała, że rozumiejąc trudne doświadczenia mieszkańców terenów zalanych w powodzi, gotowi jesteśmy udzielać im wsparcia w wielu postaciach.

Jako drugi wypowiedział się Wicewojewoda Pomorski Pan Michał Owczarczak, który o udzielanej pomocy mówił z perspektywy nieco szerszej, wojewódzkiej.

Po nim wypowiedział się Ks. Janusz Steć – Dyrektor Gdańskiej Caritas. Z informacji przekazywanych przez Ks. Dyrektora dowiedzieć się można było także o innych miejscach przygotowywania i prowadzenia wypoczynku dla dzieci z terenów powodziowych (organizowanych łącznie z Caritas lub wspieranych przez Caritas). W czasie wypowiedzi Ks. Dyrektora – dzieci i młodzież wręczyli gościom prezenty – świece samodzielnie wykonane podczas warsztatów.  

Następnie do zgromadzonych zwróciła się Pani Bożena Laska – opiekunka dzieci, pochodząca także z terenów dotkniętych powodzią.  Pani Bożena przedstawiła zwięzłe sprawozdanie ze stanu zniszczeń gminy oraz szczególnie – szkoły. Wszyscy wypowiadający się życzyli uczestnikom wypoczynku wielu słonecznych dni, dobrego wypoczynku i radosnego pobytu.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Katarzyna Hall – Minister Edukacji. Pani Minister przedstawiła zakres działań „powodziowych” prowadzonych przez ministerstwo. W swej wypowiedzi podkreślała znaczenie współpracy, jako czynnika koniecznego dla realizowania wielu zadań. Współdziałanie wielu jednostek i organizacji przynosi bowiem efekty, jakich żadna organizacja działając samodzielnie nie byłaby w stanie uzyskać.  

 

Po tej części spotkania goście otrzymali kolejny prezent – dzieci i młodzież pod okiem profesjonalistów przygotowali i wystawili happening stanowiący pole dla refleksji nad pośpiechem i podziałami. Następnie wszyscy zgromadzeni razem zaśpiewali piosenkę pt. „Tolerancja”.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie wystawy prac uczestników wypoczynku, powstałych w czasie trwania turnusu.