Dzieci z grup „Radosne Krasnale” i „Anielska Kraina” wybrały się na Westerplatte. W duchu 75-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zwiedzały ten historyczny półwysep, na którym w dniach 1-7 września 1939 roku miała miejsce jego obrona pod dowództwem mjr Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Dzieci poznawały to ciekawe miejsce poprzez kontakt ze starymi budowlami, wystawą poświęconą obronie półwyspu, a także z opowieści pani wychowawczyni oraz pani Gosi – stażystki. Na koniec cała grupa postanowiła zrobić sobie zdjęcie pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża.