Pracownicy placówki w Łapinie dnia 10 września b.r. zorganizowali bezpłatne konsultacje medyczne dla uczestników warsztatu i dla dzieci w wieku 2-18 lat z gminy Kolbudy.

Wszyscy pacjenci, którzy odwiedzili placówkę w Łapinie skorzystali z porad specjalistów takich jak: psycholog, logopeda, internista – pediatra, stomatolog i ortodonta. Dzięki tej akcji możliwe było uzyskanie kompleksowej i wielopłaszczyznowej diagnozy.

Wyniki badań pomogą terapeutom z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie, przygotować rzetelnie programy terapii dla swoich podopiecznych. Wszystkim specjalistom należą się ogromne podziękowania za tak bezinteresowne poświęcenie czasu, wiedzy i umiejętności.

Myślimy o kolejnej takiej akcji.