Od kilku dni można było wyczuć w placówce stan podniesionej adrenaliny, gdyż mówiło się w kuluarach, że być może odwiedzą nas klerycy z Seminarium Duchownego w Oliwie. No i stało się …..  Ok. godz 9.00 zawitał dzisiaj do nas kwiat oliwskiego Seminarium, czyli cały V rok, łącznie 19 przyszłych duchownych.  Celem wizyty było poznanie struktury organizacyjnej WTZ oraz przyjrzenie się pracy  terapeutów z osobami niepełnosprawnymi. Choć wizyta nie była zbyt długa, to na pewno była bardzo intensywna zarówno w przyswajanie teorii z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak i w doświadczenia wyniesione z rozmów z uczestnikami WTZ. Mamy nadzieję, że pobyt w naszej  placówce przyczyni się do głębszego zrozumienia problemu niepełnosprawności. A to z kolei zaowocuje otwartością i wrażliwością w przyszłej pracy duszpasterskiej. Szczęść Boże na kolejne lata nauki !