Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia, zazwyczaj trwający do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Prawo kanoniczne w tej kwestii nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok. Zwyczajowo zostawia się pamiątkowe obrazki. W Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II przez kilka kolejnych dni od samego rana trwały wśród mieszkańców przygotowania do przyjęcia wizyty duszpasterskiej. Były odświętnie przygotowane białe obrusy, świeczki, krucyfiks, Pismo Święte oraz woda święcona. Z wizytą duszpasterską odwiedzał mieszkańców Ksiądz Tadeusz Polak, po wspólnym zaśpiewaniu kolędy, była modlitwa, Boże błogosławieństwo i poświęcenie mieszkania oraz domowników. Nie zabrakło rozmowy i duchowego wsparcia na kolejny rok.