Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem szkoleń formacyjnych II stopnia dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Najpierw do Warzenka zawitali członkowie SKC z gimnazjów i szkół średnich. Byli wśród nich przedstawiciele trzech gdańskich szkół (gim. nr 8, gim. nr 17 i V LO), a także uczniowie z gimnazjum nr 2 z Żukowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2 z Rumi. Pod koniec tygodnia natomiast na szkoleniu gościliśmy młodszych wolontariuszy – w tym gimnazjalistów z Gdańska (gimnazjum nr 21) i z Krokowej oraz wolontariuszy z dwóch szkół podstawowych (SP nr 10 z Rumi i SP nr 44 z Gdyni).

Każda z grup uczestniczyła w dwudniowych warsztatach, podczas których wolontariusze wspólnie odkrywali czym jest wolność czowieka, gdzie leżą jej granice oraz jak mądrze i dobrze korzystać z tego daru.

Zorganziowane szkolenia były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród członków SKC oraz integracji, która – mamy nadzieję – przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy wolontariuszami z różnych szkół.