W czwartek 29 marca 2012r. cztery dzielne mamy przyszły na „Dobrą Świetlicę” by pomóc w Wiosennych Porządkach. Po przygotowaniu płynów, wiaderek, rękawiczek, szmatek, ściągaczek itp. narzędzi do czyszczenia zabraliśmy się do pracy, a tej nie było mało. Część z nas wzięła się za mycie okien, a część za czyszczenie łazienek i kuchni. Pomimo deszczu nie poddaliśmy się i w dobrych humorach uporaliśmy się z brudem bardzo szybko. Na koniec, przy kawie, wymieniliśmy się spostrzeżeniami na temat Dolnego Miasta.