Marzec to czas, kiedy przyroda znowu budzi się do życia. W ramach naszych zajęć w świetlicy w Tuchomiu poznawaliśmy ostatnio wiosenne kwiaty rosnące w ogrodach, lasach i na łąkach. Zaczęliśmy muzycznie od piosenki „Wiosna w ogrodzie”. Potem była praca w 3-4  – osobowych grupach. Zadaniem wszystkich grup było wspólne wykonanie dużej pracy plastycznej o wiośnie. W tym celu kolorowaliśmy (zgodnie z zamieszczonym na tablicy wzorem), wycinaliśmy i naklejaliśmy na plakat kwiaty wiosenne. Układaliśmy z sylab ich nazwy i umieszczaliśmy pod odpowiednim kwiatem.  Wspólna praca młodszych i starszych dzieci przyniosła wiele radości. Wszyscy wzajemnie sobie pomagali, oceniali, co może zrobić młodsze, a co starsze dziecko. Z naszej wzajemnej współpracy powstały piękne, kolorowe wiosenne plakaty. Przy okazji zastanawialiśmy się też, co to znaczy „rośliny pod ochroną”.  Na zakończenie zajęć były zagadki i krzyżówki. Mieliśmy okazsję wykazać się znajomością nazw kwiatów wiosennych.