Po raz dziewiętnasty w naszej Archidiecezji rozpoczynamy akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom to nie tylko światło goszczące na świątecznych stołach, ale także bardzo potrzebna, konkretna pomoc dzieciom. Środki, jakie pozyskaliśmy w roku ubiegłym przeznaczyliśmy na: organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym, dożywianie, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych itp.

            W tym roku kampania promująca przeprowadzana jest pod hasłem: „ Podziel serce – pomnóż miłość”. Zachęcamy aby każdy mieszkaniec Archidiecezji Gdańskiej podzielił się swoją miłością poprzez zakupienie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.