Już po raz osiemnasty w Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzona jest akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, która polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zostaną zapalone na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną a przede wszystkim na wypoczynek.

Poprzez tegoroczną akcję wigilijną, która odbywa się pod hasłem Podarujmy dzieciom czas, chce zwrócić uwagę na szczególną wartość bycia z dzieckiem, poświęcenia mu czasu i uwagi. Czas spędzany z dzieckiem wydaje się być dzisiaj towarem bardzo deficytowym. A przecież nikt inny nie wyposaży dziecka w podstawowe umiejętności życiowe, jak tylko rodzice lub opiekunowie. Dajemy im w ten sposób kapitał na całe życie.

Zapalona świeca wigilijna w dzień Bożego Narodzenia to znak naszej solidarności z tymi najmniejszymi, którzy nie mogą upominać się o swoje prawa.

Tegoroczna kampania już po raz osiemnasty ma charakter ekumeniczny. W 2010 roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły ponad 3 miliony wigilijnych świec. Ze sprzedaży każdej świecy Caritas przeznacza 10 groszy na pomoc głodującym dzieciom w Afryce. Od kilku lat kampania przekracza granice Polski. Wigilijne świece Caritas zapalane są na wigilijnych stołach naszych rodaków na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i innych krajach. Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznik Praw Dziecka.

 

Świece dostępne są we wszystkich placówkach Caritas oraz w parafiach Archidiecezji Gdańskiej.

 

Dziękujemy za każdy dar.