Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

W placówce w Łapinie odbyło się spotkanie opłatkowe dla podopiecznych i pracowników warsztatu oraz zaproszonych gości. Wspólne świętowanie rozpoczęło się Jasełkami, które przygotowali uczestnicy warsztatu. Następnie życzenia złożył Wójt Gminy Kolbudy, Pan Leszek Grombala. Po życzeniach Ks. Janusz Steć, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej pobłogosławił opłatek, którym łamaliśmy się i składaliśmy sobie życzenia.

Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie życzą wszystkim Wesołych Świąt.