Od godz. 9.00 w sopockiej stołówce Caritas dla ubogich trwa wigilia dla osób samotnych, chorych, ubogich, bezdomnych… W tym roku przygotowaliśmy 3 sale – tak, by wszyscy mogli jednocześnie zasiąść do wieczerzowania. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolęd. Kolejne zwrotki intonował JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, a wtórowali mu Pan Prezydent Jacek Karnowski, Pani Anna Jarosz Dyrektor MOPS Sopot, Księża uczestniczący w spotkaniu oraz zaproszeni goście – uczestnicy spotkania. Po kolędzie Ks. Abp mówił o miejscu, w którym osoby potrzebujące spotykają się ze zrozumieniem, gdzie pracownicy i wolontariusze robią wiele, by ulżyć innym, pomóc… Następnie opowiedział o akcji 350 szalików pod choinkę, a Ks. Janusz Steć dopowiedział, że ostatecznie szalików otrzymaliśmy 1540! Szaliki sprawiły obdarowanym wielką radość, tym bardziej, że były prawdziwą niespodzianką. A potem składano sobie życzenia –  serdeczne, ciepłe, szczere. I ucztowano: był barszcz i pierogi, ryby, kluski z kapustą i grzybami, ciasta… wszystko bardzo smakowało, o czym świadczą puste stoły. Wszystkiego dobrego!