11  lutego, w rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes, Kościół pochyla się w szczególny sposób nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Nasi wolontariusze tego dnia odwiedzili pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego w Gdyni-Witominie. Własnoręcznie wykonane kartki i symboliczne kwiatki sprawiły chorym wielką radość. Wszyscy byli mile zaskoczeni i wzruszeni.