Pani Dyrektor powitała  życzeniami przed uroczystym śniadaniem kapłanów zamieszkałych w naszym domu. Ksiądz Jerzy, ksiądz January i ksiądz Franciszek przyjęli upominki i życzenia od pracowników. Wielki Czwartek to dzień kiedy w Kościele Katolickim obchodzimy pamiątkę ustanowienia wielkiej tajemnicy jaką jest Eucharystia. Dla nas, katolików z Eucharystią nierozerwalnie związane jest Kapłaństwo. Życzmy im aby  zawsze mogli funkcjonować w warunkach gdzie sutanna, koloratka czy inny symbol wiary w miejscach publicznych zawsze budziły poczucie życzliwości, sympatii i szacunku, a kapłanom życzmy odwagi. Życzenia nasze wspierajmy systematyczną modlitwą :

 

Modlitwa za duszpasterzy

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, 
aby ich uczynić łowcami dusz, 
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy, 
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami. 
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, 
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. 
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, 
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
 i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata. 
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. 
Święci patronowie-  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały. 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem. 
                                                                            Amen.