W sobotę 27 marca, w ramach projektu „Warto Być”,  skierowanego do osób z chorobą otępienną oraz do ich opiekunów, zorganizowano w Centrum Pomocowym Caritas im. św. Ojca Pio Spotkanie Wielkanocne. Wspólne świętowanie służyło integracji środowiska pacjentów i osób im bliskich. Uczestnicy imprezy podzielili się jajkiem, oraz spożywali różne wielkanocne
potrawy np. żurek i biała kiełbasa. Śpiewanie i rozmowy w pogodnej atmosferze pozwoliły naszym podopiecznym, jak i
nam samym poczuć wartość i istotę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Projekt „Warto Być” realizowany jest przy współpracy Urzędu Miasta Gdynia.