Wielkanoc

„(…) Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,

także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!

Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Spraw, by materialny postęp ludów

nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,

które są duszą ich cywilizacji.

Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.

W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,

bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego

(por. J 6, 68).

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!”

bł. Jan Paweł II

 

 

 

 Obfitej łaski Zmartwychwstałego Pana,

który obdarza nas radością i pokojem upewniając,

że kto w Niego wierzy nie umrze na wieki.

Światłość poranka zmartwychwstania niech rozprasza wszelkie mroki zwątpienia i lęku,

przywracając piękno oraz uśmiech Dziecka Bożego.

Radosnego Alleluja !!!