Alleluja! Pan nasz zmartwychwstał!

Dobra nowina rozbrzmiewa od rana w naszych sercach i w naszej placówce. Eucharystia i wspólny posiłek pozwoliły nam cieszyć się z łaski i nadziei, jaka niesie Zmartwychwstanie. Byli z nami nasi przyjaciele – ks. Piotr, ks. Stanisław i Pani Jadwiga. Kapłani poświęcili pokarmy, złożyliśmy sobie życzenia dzieląc się święconym jajkiem, symbolem nowego życia i odrodzenia. Wspólnie zasiedliśmy do stołu, aby jedząc cieszyć się i radować wspólną obecnością. Świąteczne śniadanie upłynęło w radosnej atmosferze, uśmiechom i dobrym chwilom nie było końca!

Wszystkim pacjentom, podopiecznym, ich rodzinom i wolontariuszom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą dyrektor i pracownicy Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni.