W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dary w postaci środków higieniczno – pielęgnacyjnych. Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom i Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie za zorganizowanie zbiórki na rzecz naszego Domu.

Tekst/Zdjęcie: Magda M.