Kolejny chrzest dziecka Domu Samotnej Matki Caritas w Matemblewie stał się wielką radością dla sióstr, matek i dzieci (6 lipca). Sakrament, udzielony przez ks. Radosława Bellinga, przyjęła Nina, czteroletnia dziewczynka, córka Iwony. W uroczystości uczestniczyły siostry i dzieci Domu.

s.Teresa