W ostatni czwartek i piątek blisko czterdziestoosobowa grupa członków Szkolnych Kół Caritas uczestniczyła w warsztatach pod hasłem „Widzę więcej – patrzę sercem…” zorganizowanych w naszym ośrodku szkoleniowo- kolonijnym w Warzenku. Do udziału w zajęciach zaproszeni zostali wolontariusze, którzy mają za sobą już spore doświadczenie w działalności w Szkolnych Kołach Caritas i uczestniczyli wcześniej w szkoleniach I i II stopnia. Tym razem w grupie wybranych znaleźli się członkowie SKC z Gdańska (ZKPiG nr 4 oraz IX LO), Rumi (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz Pucka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych).  „Widzę więcej – patrzę sercem…” to trzeci etap wtajemniczenia młodych wolontariuszy. Podczas zajęć uczestnicy uczą się rozpoznawać potrzeby innych osób.  Próbują zrozumieć,  jak może czuć się osoba niepełnosprawna, bezdomna, bezrobotna… aby dzięki temu móc skuteczniej i lepiej nieść pomoc. Szkolenia formacyjne organizowane dla członków SKC  mają na celu rozwijanie w nich wrażliwości na drugiego człowieka, umiejętności dostrzegania wokół siebie osób potrzebujących a także gotowości do podejmowania konkretnych działań pomocowych. Młodzi wolontariusze uczą się patrzeć na człowieka potrzebującego i traktować go w taki sposób, jak sami chcieliby być traktowani, gdyby znaleźli się w podobnej sytuacji.