W dniach 27-28.04.2015 w Warzenku odbyło się szkolenie III stopnia dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas pod hasłem „Widzę więcej, patrzę sercem…”. W warsztatach wzięła udział trzydziestoosobowa grupa wolontariuszy wraz z opiekunami z trzech różnych szkół (Gimanzjum nr 1 z Rumi, Gimnazjum nr 3 z gdyni i Gimnazjum nr 8 z Gdańska). Przez dwa dnia w praktyczny sposób uczyli się rozpoznawania potrzeb innych, lepszego ich rozumienia, a co za tym idzie umiejętnego niesienia pomocy osobom potrzebującym.