W dniu 24 listopada 20089 r. w Urzędzie Miasta Sopotu w Sali Herbowej odbył się pierwszy z cyklu 4 wernisaży w projekcie Ja, Moje Miejsce, Mój Świat. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali pan Wojciech Fułek oraz pan Paweł Orłowski, wiceprezydenci Sopotu Następnie pani Małgorzata Niemkiewicz Sekretarz Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej dokonała podsumowania realizowanych działań w projekcie FIO, oraz przekazała serdeczne gratulacje zgromadzonym na wystawie autorom fotografii. Po ceremonii otwarcia wernisażu do losowego wybrania Jury przystąpiła pani Małgorzata Pobłocka pełnomocnik prezydenta Sopotu ds. uzależnień. Natomiast wyniki losowania poznamy 4 grudnia br. Ja, Moje Miejsce, Mój Świat jest to projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wernisaż w Sopocie zapoczątkował finał realizowanego od sierpnia projektu, który w swoim działaniu zakłada pracę z obiektywem ponad 250 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat – podopiecznych placówek wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.