Pisanie projektów? Nie taka trudna sprawa. Uważne czytanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania zawarte we wzorze oferty. Do tego poprawki, weryfikacja czujnych oczu doświadczonych „pisarzy”, korekta finansowa i projekt gotowy. Kwestia chęci i zapału. A efekt? ... 4 projekty i 122 200 zł pozyskanych pieniędzy. WARTO!

 

Znaczna część funduszy, bo aż 121 200 zł pochodzi z Gminy Miejskiej Rumia, 1000 zł to kwota pozyskana  ze Starostwa Powiatowego z Wejherowa.

Główny projekt dotyczy prowadzenia Domu Dziennego Pobytu w Rumi przez cały rok dla mieszkańców Rumi 55 plus (choć średnia wieku to 79 lat), będących w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzenie domu polega na ciągłej stymulacji osób starszych i samotnych do radzenia sobie  z trudnymi aspektami życia. Wspólne przebywanie w zaprzyjaźnionym gronie  i podejmowanie nowych wyzwań motywuje do aktywnego włączania się w społeczność lokalną i nabywanie odwagi  w pokonywaniu barier. Ważnym zadaniem Domu jest rozwój osobisty mieszkańców poprzez wykonywanie przez nich prac manualnych, naukę  i aktywność fizyczną. 

 

Dzięki pozyskanym środkom osoby w jesieni życia skorzystają z gimnastyki usprawniającej, wycieczek, prelekcji, imprez okolicznościowych i aktywizujących umysł, spotkań  ze sztuką, pogadanek oraz warsztatów tematycznych.


Pozostałe 3 projekty dotyczą uczestniczenia przez cały rok w  zajęciach na basenie i w strefie relaksu  Hotelu Faltom w Rumi.  To okazja do korzystania z łaźni parowej, sauny suchej, 2 jacuzzi, leżanek podgrzewanych  i basenu. Niewątpliwie taka oferta skierowana do seniorów spowoduje chęć wyjścia  z domu.

 

 Wysiłek się opłaca!