16 lutego rozpoczęły się pierwsze dwutygodniowe warsztaty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, zakwalifikowanych do projektu ONi na rynku pracy.

Szkolenia prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa, mają na celu udzielenie grupowego wsparcia oraz indywidualne przygotowanie ścieżek kariery czyli Indywidualnych Planów Zdobycia Zatrudnienia. Podczas spotkań poruszane będą ważne tematy takie jak: praca, gotowość do zmian, metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, predyspozycje zawodowe. Uczestnicy zapoznają się z terminami: niepełnosprawność, motywacja, sposoby rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem.

Życzymy uczestnikom wytrwałości i odwagi w podbijaniu rynku pracy.