W piątek, 22 listopada bieżącego roku, w Kawiarence naszego Centrum odbyło się spotkanie  z lekarzem geriatrą – dr Dagmarą Wiewiórkowską – Garczewską .

Spotkanie to było kolejnym działaniem w ramach  realizowanego na terenie CPC im. Jana Pawła II w okresie od 15 listopada 2013r. do 31 grudnia 2013r.  zadania z zakresu pomocy społecznej pt. „Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla osób starszych, w tym mieszkańców DPS, na temat szkodliwych skutków  spożywania alkoholu”.

Zasadniczym celem 2-godzinnych warsztatów  było przekazanie przebywającym w placówce osobom podstawowych informacji na temat uzależnienia od alkoholu, wskazanie szkodliwych skutków jego spożywania wśród osób starszych  oraz pokazanie możliwych sposobów  radzenia sobie z w/w problemem np. w środowisku rodzinnym czy sąsiedzkim.

            Dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska rozpoczęła spotkanie od przekazania obecnym najważniejszych informacji na temat procesu starzenia się i towarzyszących mu dolegliwości i problemów. Swój wykład w/w uzupełniała ciekawymi ćwiczeniami i rysunkami, które ułatwiały  zrozumienie prezentowanych treści i urozmaicały prezentację. W trakcie spotkania pojawiło się wiele pytań od słuchaczy, nie zabrakło również żywej dyskusji.

            W drugiej części wykładu – doktor geriatra zwróciła obecnym uwagę na problem nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego wśród osób powyżej 65 roku życia. Jest to związane m.in. z większą wrażliwością osób starszych na działanie alkoholu ze względu na zmniejszenie w organizmie proporcji wody do tłuszczu, zwiększenie oddziaływania alkoholu na tkankę mózgową, ograniczenia przepływu przez wątrobę, obniżenie skuteczności działania enzymów wątrobowych a także zmniejszenie wydolności pracy nerek.

Co ważne – nadmierne używanie alkoholu przez osoby w podeszłym wieku jest niestety zbyt rzadko rozpoznawane przez lekarzy, którzy osłabienie zdolności poznawczych  u w/w przypisują często otępieniu starczemu.

Prowadzone badania wskazują, że od 4 do 20% osób w podeszłym wieku nadużywa alkoholu. Są to zarówno osoby u których problem sięgania po alkohol występuje od dawna (tj.„od młodości”) i można je łatwo rozpoznać w gabinecie lekarskim ponieważ mają poważne problemy zdrowotne. Są to także osoby, które zaczęły pić w wieku późniejszym, często w wyniku stresów związanych ze starzeniem się.

Również w domach pomocy społecznej obserwuje się przypadki osób nadużywających alkoholu. Tutaj pobyt w placówce traktowany jest często jako krótkoterminowa terapia uzależnienia. Piciu sprzyjają w tych warunkach liczne kontakty i spotkania towarzyskie podczas których bywa podawany alkohol.

            Przekazane przez zaproszonego do placówki specjalistę informacje na temat problemu alkoholowego wśród osób starszych spowodowały poruszenie i zainteresowanie wśród obecnych, którzy do tej pory nie do końca uświadamiali sobie rangę tego problemu wśród seniorów. Ogromna charyzma Pani doktor, umiejętność atrakcyjnego przekazania przez nią materiału oraz zaangażowanie sprawiły, że z wielką niecierpliwością wszyscy czekamy na drugą część wykładu, który został zaplanowany na dzień 5 grudnia.

Wszystkich zainteresowanych kolejnym spotkaniem z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską serdecznie zapraszamy!