W dniu 08.06.2013 r. odbyły się warsztaty artystyczne organizowane przez Parafialny Zespół Caritas przy Kościele Podwyższenia Krzyż Św. w Rumi przy ul. Kościelnej, będące kontynuacją akcji podjętej w kwietniu br. i realizowanej w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Tym razem na warsztaty zaproszono rodziny objęte asystenturą MOPS Rumia – stawiło się pięć rodzin. Razem z organizatorami w warsztatach uczestniczyły 24 osoby. Przebieg warsztatów wyglądał następująco. Na początku była autoprezentacja każdego z uczestników, po czym zaczęła się zabawa ruchowa przy muzyce, na siedząco. Potem było wykonywanie prac plastycznych – wierzba – stworzona z indywidualnych rysunków uczestników. Następnie realizowana była kolejna praca plastyczna z przygotowanych elementów gotowych, jednak tym razem wymagająca współpracy rodziców z dziećmi.
Podczas warsztatów był poczęstunek – herbata i cukierki, zabawa ruchowa w kole – tańce modlitewne. Na zakończenie zachęcano do uczestnictwa w kolejnych warsztatach, z zaproszeniem swoich znajomych.
Warsztaty zakończyły się o godzinie 10.00. Większość osób wykazało chęć przybycia na kolejne spotkania.

Celem organizowanych spotkań jest:
1.      Integracja rodzin – zacieśnienie więzów rodzinnych
2.      Wypracowanie elementów pozytywnej komunikacji w kontaktach rodziców z dziećmi
3.      Przykłady pożytecznego spędzania czasu wolnego, odkrywanie predyspozycji i zainteresowań dziecka
4.      Wspieranie aktywności społecznej rodzin
5.      Usprawnianie motoryki małej (prace plastyczne – manualne)
6.      Usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
7.      Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia
8.      Łączenie różnych technik i obserwowanie uzyskanych efektów
9.      Wykorzystywanie różnorodnych materiałów i łączenie ich do powstania pracy
10.  Wzmacnianie poczucia radości, pozytywnego nastawienia do życia
 
Podczas tych warsztatów prowadzono próby tańców modlitewnych, których konkurs miał się odbyć podczas festynu parafialnego w dniu 09 czerwca 2013 roku. Osoby uczestniczące w tych próbach zaproszono na festyn i udział w tym konkursie. Sam festyn odbył się tak jak wspomniano na terenie Salosu przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi. Rozpoczął się o godz. 14.00 i trwał do godz. 18.00. Z inicjatywy naszego PZC, posiadaliśmy tam swoje stoisko, na którym sprzedawane były własnoręcznie wykonane przedmioty oraz ciasta, dzięki czemu udało się zebrać ponad 200 zł. W trakcie festynu, jako jedną z atrakcji był konkurs tańców modlitewnych przygotowany przez p. Eugenię Wicką – członka naszego PZC. Pani Wicka wraz z dwiema koleżankami także z PZC przed festynem udała się do miejscowych przedsiębiorców, w celu poszukiwania sponsorów nagród we wspomnianym konkursie i udało się uzyskać kilka przedmiotów – spożywczych i kosmetyków, stanowiących właśnie nagrody.  W konkursie uczestniczyło kilka rodzin, w tym niektóre przygotowujące się w dniu poprzednim podczas warsztatów. Samo wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców.