Uczestnicy z warsztatu z Łapina dostali 4 tablety. Ten miły prezent otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Pietruszkiewicza, Dyrektora Oddziału Banku Santander Bank Polski S.A. Z  tabletów będziemy korzystać w czasie zajęć terapeutycznych w warsztacie a w godzinach popołudniowych z tabletów będą korzystać dzieci ze spektrum autyzmu z projektu Kierunek Samodzielność. 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za super prezenty!