Wychowankowie Centrum, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznuch, spędzają czas na świeżym powietrzu, wychodząc przed placówkę, na polanę czy plac zabaw. Ćwiczą sprawność fizyczną i uczą się konstruktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu. Gdy pogoda nie dopisuje dzieciaki rozwijają swoją kreatywność na zajęciach przygotowując różne występy, mini teatrzyki i korzystając z gier i zasobów edukacyjnych dostępnych w placówce.