Pomysłowy Dobromir do bohater i temat przewodni dla pierwszego turnusu kolonii letnich w tym roku.

50 dzieci z Białorusi (wraz z opiekunami) oraz ponad 45 dzieci z diecezji z Rodzin potrzebujących goszczą w Ośrodku Turystycznym w Warzenku.

Życzymy radosnych Wakacji!

A wypoczynek ten może się odbyć m.in. dzięki projektowi: „Dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej  ojczyzny – kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich.”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej nad Polonią i Polakami za granicą.