„Dotychczasowa nasza działalność typowo kolonijna okazuje się być niewystarczająca. Potrzeb 

w samej działalności Caritas jest więcej, stąd konieczność stworzenia obiektu, którego brakowało w rejonie Trójmiasta – ks. Janusz Steć, dyrektor CAG.”

We wtorek, 15 maja 2018 roku uroczyście został poświęcony nowy budynek w Ośrodku Szkoleniowo – Kolonijnym Caritas w Warzenku. Ceremonii poświęcenia dokonał abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

W wydarzeniu również wzięli udział: ks. bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący komisji charytatywnej przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp Zbigniew Zieliński, ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska, ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nie zabrakło także przedstawicieli władz wojewódzkich z panem wojewodą Dariuszem Drelichem a także władz samorządowych, pracowników, wolontariuszy i sympatyków gdańskiej Caritas. Wśród zaproszonych gości byli również wszyscy Ci, którzy dzięki swym talentom: projektując, budując czy wyposażając ten budynek – pozostawili w nim cząstkę siebie.

 

W samo południe została przecięta wstęga oraz odsłonięta tablica pamiątkowa. Następnie wszyscy goście zostali zaproszenie do sali na przepiękny koncert w wykonaniu orkiestry „Vita Activa”, gdzie artystami są w dużej mierze osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Był również czas na podziękowanie wszystkim tym, dzięki którym mógł powstać ten budynek. Pamiątkowe statuetki otrzymali zarówno wykonawcy jak i przedstawiciele instytucji współfinansujących to dzieło, min. Pani  Dorota Habich, p.o. prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Grzegorz Ksepko, wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych Grupy Energa.

 

Na zakończenie abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański dokonał poświęcenia budynku. Po części oficjalnej każdy z gości został zaproszony na poczęstunek oraz do zwiedzania budynku.

 

Oto kilka informacji z historii powstania tego obiektu:

5 kwietnia 217 – wmurowanie kamienia węgielnego

Wraz z wiosną do Warzenka przyjechał ciężki sprzęt i tony materiałów budowlanych. Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo – Kolonijnego rozpoczęta!

Uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego wraz z Aktem Erekcyjnym oraz poświęcenie miejsca budowy odbyło się 05.04.2017 roku.

Już niemal od dwóch lata trwały przygotowania do rozbudowy ośrodka w Warzenku, który pełni m.in. funkcję bazy kolonijnej w czasie wakacji i ferii zimowych dla dzieci. Po rozbudowie, będzie to miejsce szczególnie przyjazne osobom z niepełnosprawnością. Dobudowany zostanie 3 budynek z 23 pokojami z łazienkami wraz z wielofunkcyjną salą.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego oraz poświęcenia placu budowy dokonał
ks. bp Wiesław Szlachetka.

Słów kilka z aktu erekcyjnego : 

” Skoro pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj, iż ważniejsze wydarzenia utrwalamy na piśmie, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom. Tą myślą powodowani, my uczestnicy uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budynek ośrodka szkoleniowo – kolonijnego spisujemy niniejszy dokument:  

Działo się to w miejscowości Warzenko, w dniu 5 kwietnia o godz. 12.00, roku od narodzenia Chrystusa dwa tysiące siedemnastego, gdy na stolicy Piotrowej zasiadał Papież Franciszek, kiedy Arcybiskupem Gdańskim był ks. Sławoj Leszek Głodź(…)Rozbudowa ośrodka szkoleniowo – kolonijnego
z dostępnością dla osób niepełnosprawnych w Warzenku podjęta została przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.”

23 czerwca 217 – zawieszenie wiechy

23 czerwca, w wigilię św. Jana, w samo południe i w gronie pracowników, przyjaciół i władz zarówno kościelnych jak i samorządowych odbyła się w Warzenku uroczystość zawieszenia wiechy. To tradycja budowlana i okazja by świętować zakończenie ważnego etapu budowy, czyli położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu.

 

http://gdansk.gosc.pl/doc/4728671.To-dzielo-wynika-z-milosci

FOTO RELACJA :http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/4728673.Otwarcie-osrodka-w-Warzenku