Pracując metodą projektu dzieci w świetlicy w Skrzeszewie na początku marca wymyślały nazwy zawodów opisując ich funkcje. Wspólnie zastanawiały się w jaki sposób możemy poznać dany zawód. Stworzyły plakat ułatwiający im  zdobywanie wiedzy o zawodach.  Kolejną czynnością będzie zapraszanie osób związanych z danymi zawodami do świetlicy oraz wycieczki do wybranych zakładów pracy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.