W słoneczny, październikowy wtorek (21.10.2008 r.) odbył się wyjazd do Gniewu zorganizowany dla Uczestniczek projektu Furtka do nowych możliwości. Celem wyjazdu było oglądanie dobrych praktyk – prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Gniewie przy ul. Gdańskiej. Grupa uczestników szkolenia liczyła 7 osób ( Uczestniczki ze ścieżki opieki nad osobami starszymi i Akompaniatorki).

Cało, zdrowo i na czas dotarliśmy do DPS u w Gniewie, gdzie powitał nas a potem oprowadzał po placówce, Dyrektor DPS- Pan Mieczysław Matysiak. Poznaliśmy historię Domu, przystosowywanego do potrzeb Mieszkańców, podpatrzyliśmy ciekawe rozwiązania dot. np. drzwi przesuwanych czy łóżka kąpielowego, a przede wszystkim poczuliśmy codzienność Domu Pomocy Społecznej. Zostanie nam w pamięci tętniąca pracą Pracownia Terapii Zajęciowej i Siłownia z działem rehabilitacji, a także twarze Mieszkańców Domu. Urzekła nas determinacja Dyrektora, by polepszać byt swoim podopiecznym i stale podwyższać standard placówki.

Zapytany o przepis na pracę z osobą starszą uśmiechnięty Dyrektor odpowiedział: szacunek – traktowanie drugiego człowieka tak jak sam chciałbyś być traktowany, pasja, która zapobiega wypaleniu i uśmiech.

Po spotkaniu z Dyrektorem pospacerowaliśmy po Zamku w Gniewie, a następnie udaliśmy się na obiad w Restauracji Husarska, gdzie przy dobrze zastawionym stole długo dzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania w DPS–ie w Gniewie.

Powrót do Trójmiasta przebiegał bez zakłóceń w szumie niemilknących rozmów Uczestniczek.