20 listopada minęło dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ten dokument, stał się najpowszechniej akceptowanym aktem prawnym stanowiącym o prawach człowieka na świecie. W świetle tego dokumentu, każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości. Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą i prawo do równego traktowania. Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją. To tylko niektóre z praw zawartych w Konwencji. UNICEF na całym świecie apeluje o respektowanie tych praw bez względu na to czy chodzi o małą wioskę czy ogromną aglomerację miejską.

W związku z tym wydarzeniem UNICEF Polska przygotował program „Szkoła z prawami dziecka” którego inauguracją był happening Balony do nieba. Do udziału w tym programie zgłosiło się 1898 szkół z całego kraju.

Wśród nich Szkoła Podstawowa nr 15 w Gdańsku której 10 uczniów otrzymuje stypendium Skrzydeł ufundowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (Gazownię Gdańską) . Dziś uczniowie, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, zastanawiali się nad prawami dzieci, dyskutowali o tym, jak niektórym problemom dzieci zaradzić. My dorośli cieszyliśmy się jak dzieci razem wypuszczając w niebo balony.