Uczestnicy projektu „Druga Szansa Gdańska” spotykają się codziennie na różnorodnych zajęciach. Każdy dzień jest inny. Podstawą naszych aktywności są działania podczas których uczestnicy nabywają lub doskonałą umiejętności, potrzebne w pracy. Nowy rok rozpoczął się rozwiązywaniem trudnych spraw, z którymi grupa bardzo dobrze sobie poradziła. Po pracy należy się odpoczynek, w związku z tym w ostatnim czasie odbyło się wspólne wyjście na wrotowisko oraz do kina. Zarobione pieniądze trzeba jednak umieć rozsądnie zagospodarować dlatego uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania budżetem domowym, które poprowadziło dla nas Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Odwiedził nas także gość z Włoch, który opowiadał o pielgrzymkach i przedstawił swoje oryginalne spojrzenie na świat. Najważniejszy dla uczestników jest jednak fakt, że zbliża się czas szkoleń , który przybliża ich do upragnionego celu, jakim jest PRACA.