Caritas Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z Miastem Rumia realizuje projekt pod tytułem: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + Rumia”. Projekt jest dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2021-2025, Edycja 2022, Moduł I. Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior +.

Informacja o projekcie Moduł I 2022

Plakat Moduł I 2022