W dniach 26-27 listopada przystąpiliśmy do akcji zbiórki słodyczy i artykułów spożywczych dla dzieci, które przeżyły tragedię powodzi. Nasi wolontariusze w ten sposób nieśli pomoc, być może   i swoim rówieśnikom. Akcję prowadziliśmy w Zatoce na Gdańskich Stogach. Chociaż dzielnica ta nie należy do najbogatszych, to mieszkańcy okazali się bardzo szlachetni. Zgromadziliśmy bardzo dużo artykułów, przy czym darczyńcy z uznaniem dla tego przedsięwzięcia, wyrażali swoje współczucie i wkładali do kosza to, na co było ich stać. Czasami sami korzystali z pomocy Caritas (z rozmowy darczyńcy) ale rozumieli sytuację mieszkańców zalanych terenów. Cała Akcja prowadzona była pod patronatem Pani Elżbiety Płażyńskiej.

Dziękujemy Personelowi sklepu Zatoka za serdeczne przyjęcie nas i dobre słowo!

Nasi wolontariusze pracowali jak zwykle z wielkim oddaniem!

Wykonaliście ogromną pracę! Dziękujemy!

Pani Ania Kowalczuk pospieszyła z pomocą opiekunom naszego koła, zrozumiała szlachetny cel. Nie ukrywam, gdyby nie p. Ania nie przystąpilibyśmy do tej akcji. Dziękujemy Droga Koleżanko!

Opiekunowie SKC Gimnazjum nr8 w Gdańsku:

Bożena Rzepka

Wanda Wrzosek