We wtorek 3 marca 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Oni na rynku pracy”. Spotkanie zorganizowane dla Uczestników projektu odbyło się w sali Rajskiego w Operze Leśnej. Uroczyste obchody zaczęły się o godz. 13.00 powitaniem uczestników przez Koordynatora projektu panią Jolantę Kruk. Spotkanie ubogacił koncert muzyki klasycznej. Po repertuarze muzycznym głos zabrał dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, który przypomniał o całościowym obrazie człowieka. Motywował do dalszych działań i ubogacania się wzajemnie. Następnie wystąpiła pani Koordynator, która przypomniała od początku przebieg projektu. Po niej głos zabrała animatorka Klubu wsparcia pani Anna Ćwikałowska, która podzieliła się radościami z pracy w ramach Klubu. Przypomniała o celach postawionych za pierwszych spotkaniach Klubu wsparcia, o tym co udało się zrealizować. Widoczny rozwój, zmiany na lepsze wśród Uczestników, które widzą same osoby niepełnosprawne. Akompaniatorów reprezentowała pani Maria Abramik, która podzieliła się wnioskami wynikającymi ze współpracy z Uczestnikami. Stwierdziła, że nawiązały się relacje, które nie urwały się po trzymiesięcznym okresie współpracy w trakcie początkowej fazy aktywności zawodowej, które trwają do dziś. Całość zakończyła się poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy rozmawiali ze sobą dzieląc się wspomnieniami.