Dnia 16 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Auli Jana Pawła II w murach Gdańskiego Seminarium Duchownego odbyło się uroczyste przedstawienie raportu końcowego ewaluacji projektu „ONi na rynku pracy”, Inkubator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, będące jednocześnie konferencją kończącą jego realizację. Mimo, iż do końca projektu pozostał nieco ponad miesiąc- już powoli przygotowujemy się do zamknięcia go i dokonujemy podsumowań. Do udziału w konferencji zaproszono licznych przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, pracodawców którzy zatrudnili Uczestników projektu oraz osoby zaangażowane w jego realizację.
Słowo wstępne wygłosił Ksiądz Dyrektor Janusz Steć, wyrażając radość z tego, że Caritas może skutecznie pomagać ludziom, rozdając wielu „wędki zamiast ryb”, wspierając w zdobyciu zatrudnienia i zwiększaniu samodzielności, robiąc pożytek z ich sprawności.
Przedstawienie oceny realizacji założeń projektu poprzedził koncert kameralnego zespołu AMABILE, który przedstawił zebranym „10 melncholii”- specjalnie dobranych utworów.
Następnie pan Maciej Rusek prezes Pomorskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego przedstawił ewaluację projektu. Streścić ją można krótko- „Oni na rynku pracy” okazali się sukcesem, zarówno jeśli chodzi o realizację wskaźników, skuteczność i trafność proponowanego wsparcia. Zostało podkreślone zaangażowanie i serce zespołu realizującego zadnia projektowe.
Pani Jolanta Kruk koordynatorka projektu zauważyła, że współpraca organizacji pozarządowych z urzędami- jak w tym przypadku z Powiatowym Urzędem Pracy, wymiana informacji między nimi na temat ludzi potrzebujących pomocy oraz uzupełnianie swoich działań i możliwości- owocuje skutecznym wspieraniem ludzi. Po części oficjalnej był czas na poczęstunek i rozmowy. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.