23 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Upleciemy sieć – klaster pomorskich WTZ. Od maja 2016 r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Oddział Pomorski PFRON realizowali projekt, który obejmował działania wspierające, wzmacnianie potencjału i rozwoju kompetencji pomorskich WTZ.

            Podczas konferencji usłyszeliśmy wystąpienia: Pani Małgorzaty Niemkiewicz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Pani Alicji Zajączkowskiej – PrePost Consulting, Pani Ewy Zabłockiej-Krasowskiej – PrePost Consulting oraz Pani Karoliny Krzemińskiej z OWES Dobra Robota.

            Dyplom za aktywny udział w projekcie dostało 19 uczestników, jednak największe gratulacje i podziękowania złożone zostały na ręce Pani Justyny Kołackiej – Animatora Klastra WTZ.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i aktywny udział.