Przedstawicielki naszego klubu -Basia i Krystyna wzięły udział w spotkaniu pt.Ufaj ,ale sprawdzaj, zorganizowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Miejski w Gdańsku.

Spotkanie połączone z dyskusją dotyczyło przekazania informacji o niebezpieczeństwach związanych z zawieraniem umów na telefonczy czy tez przez internet oraz o prawach konsumentów i skierowane było do środowisk skupiajacych seniorów.

(Centrum Caritas „Na Dolnej”U