Marzec to miesiąc intensywnych szkoleń SKC. Rozpoczęliśmy od III stopnia czyli najbardziej zaangażowanych i doświadczonych wolontariuszy Szkolnych Kół, którzy mają już za sobą szkolenie podstawowe pt. „Wyobraźnia miłosierdzia” oraz warsztaty II stopnia „Wolni od, wolni dla…”. W pierwszej kolejności do Warzenka zawitała silna ekipa ze szkoły podstawowej w Suchym Dębie oraz Grabinach Zameczek. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy mimo swojego młodego wieku niejednokrotnie zaskakiwali nas swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Chętnie dyskutowali i dzielili się swoim doświadczeniem. Poza poruszaniem poważnych tematów związanych z potrzebami człowieka, problemem ubóstwa, alkoholizmu, wykluczenia społecznego czy niepełnosprawności, znaleźliśmy oczywiście czas na wspólną zabawę i integrację.