Grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łapina pod kierunkiem p. Magdy i p. Łukasza, na przełomie lipca-sierpnia b.r. zrealizowali projekt pt. „Warsztaty z Filcowania na mokro” w Rodzinnym Domu Dziecka w Gdańsku. Projekt finansowany był ze środków Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego. Warsztaty miały formę integracji młodzieży oraz poznania techniki filcowania. Zdjęcia z warsztatów można oglądać w holu budynku Urzędu Gminy Kolbudy.

 Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze możliwość współpracy z Rodzinnym Domu Dziecka w Gdańsku.

Dziękujemy Panu dr Leszkowi Grombala, Wójtowi Gminy Kolbudy, za umożliwienie nam  zorganizowania wystawy zdjęć w Urzędzie Gminy w Kolbudach.