Dnia 9 maja 2014 roku  5 osobowa grupa z WTZ w Krzywym Kole w ramach aktywizacji zawodowej skorzystała z bezpłatnych konsultacji w Fundacji Grupy Ergo działającej na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA.  Podopieczni wspólnie z ekspertem zapoznali się z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnością, ofertami płatnych staży zawodowych dla ON  oraz otrzymali materiały informacyjne ułatwiające samodzielne poszukiwanie zatrudnienia. Poza tym w ramach stolikowych rozmów z ekspertami Fundacji Integralia można było skorzystać z doradztwa zawodowego, coachingu oraz poradnictwa psychologicznego.