11 lutego 2012 r. Uczestnicy „Drugiej Szansy” wraz z coachem Izabelą brali czynny udział w przygotowaniu Dnia Chorego zorganizowanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Oliwie. 
Dziękujemy za nieocenioną pomoc!!!