Kolejny etap w projekcie „Druga Szansa” dobiega końca. Diagnoza predyspozycji zawodowych, przygotowana i realizowana w projekcie „Druga Szansa”, umożliwiła Uczestnikom dokonanie wyboru zawodu zgodnego z osobistymi predyspozycjami. Każdy warsztat obejmował 10 godzin pracy dla każdej z grup 5-osobowych. Innowacyjnością diagnozy predyspozycji zawodowych było położenie szczególnego nacisku na zastosowanie praktycznych ćwiczeń dających obraz rzeczywistych umiejętności, przydatnych w określonym zawodzie. Niezależnie doradcy zawodowi z każdą osobą przeprowadzili indywidualne rozmowy. Po zakończeniu rozmów indywidualnych dokonany zostanie wybór ścieżki zawodowej.