Uczennice ze Szkoły Rzemiosł w Gdańsku , wraz ze swoimi Opiekunami zadbały o fryzury naszych Mam i dzieci.

W imieniu Domu Samotnej Matki Caritas serdecznie dziękujemy za wspaniałą  bezinteresowną akcję na rzecz naszego Domu , która sprawiła , że na twarzach naszych podopiecznych pojawił się uśmiech i radość e sercu.

                                SERDECZNIE    DZIĘkUJEMY.