Podczas Tygodnia Miłosierdzia nie zapomnieliśmy także o podopiecznych Klubu Seniora. Dzieci z „Anielskiej Krainy” wraz z Panią Martą wykonały laurki i przygotowały pięknie nakryty „Kącik herbaciany”, na którym znalazły się słodkości i napoje oraz babeczki przygotowane przez nasze krasnale.