W ramach finału ,,Pól Nadziei na Pomorzu” w Kościele Gwiazdy Morza w Sopocie odbył się koncert trójmiejskich artystów dla hospicjów. Spotkanie rozpoczęło się słowami ,, Przemijanie ma sens” z ,,Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II. Słowa te wprowadziły uczestników w nastrój zadumy. Kolejnym punktem koncertu były utwory jazzowe. Po nich wysłuchaliśmy Kwartetu Smyczkowego Cztery Kolory między innymi w utworze A. Vivaldiego ,, Cztery Pory Roku – Wiosna” oraz utwór ,,O Sole Mio”. Między występami muzycznymi artyści Teatru Wybrzeża w swoich interpretacjach ukazali wiersze(między innymi ,,Krzyż”, ,,O bólu”, ,,Jesteś”, ,,Samotność”, ,,Wiersz z banałem w środku”) ks. Jana Twardowskiego. Wiersze te oddawały charakter spotkania zaznaczając o wartości cierpienia, o przemijalności i sensie ludzkiego życia. Następnie zostały zaprezentowane trzy standardy jazzowe, które nagrodzono głośnymi oklaskami. Kolejną wykonawczynią była Katarzyna Rogalska, która zaśpiewała m. in. utwór Ireny Santor – ,,Kasztany”  oraz z musicalu Koty – ,,Pamięć”. Rozgrzała swym głosem publiczność i spotęgowała nastrój chwili. Religijne utwory takie jak ,,W cieniu Twoich rąk” i ,,Błogosław Duszo Moja Pana” zaprezentował zespół muzyczny składający się z czterech młodych dziewczyn. Wielkim zaskoczeniem był występ zespołu dziecięcego – Płomyczki, prowadzonego przez Katarzynę Rogalską. Zaśpiewali piosenkę ,,Alleluja”, która oddała radość ze Zmartwychwstania Jezusa. Kolejnym artystą był Tomasz Olszewski, który zaprezentował na gitarze dwa swoje utwory oraz jeden utwór na specjalne życzenie. Na koniec wystąpił chór Mundus Cantat śpiewając  m.in. ,, Oh happy Day”.

Gosia i Radek, wolontariusze

fot.: Andrzej Zięba